Kalistenika na Gymnaziu

16.11.2023

Nadšení a energie naplnily posluchárny Gymnázia na Vídeňské ulici v Brně, když se na škole uskutečnila inspirativní přednáška a cvičení s Irifit týmem. Tato nezapomenutelná událost spojila žáky, učitele a Irifit odborníky v jedinečném zážitku plném pohybu, soutěže a společného týmového ducha.

Během přednášky se Irifit odborníci podělili s žáky o své znalosti ohledně správné techniky cvičení a výhod kalisteniky. Tým nejen ukázal, jak správně provádět jednotlivé cviky, ale také zdůraznil význam prevence zranění a udržitelného cvičení.
Klíčovým momentem byla soutěž mezi žáky, kterou Irifit tým organizoval. Žáci byli rozděleni do skupin a vyzváni k provedení čtyř kalistenických cviků s daným počtem opakování během stanoveného času. Soutěžní duch a podpora ve skupinách vytvořily dojemné prostředí plné vzájemné motivace a povzbuzení.

Celkově lze tuto událost považovat za úspěšnou a obohacující pro všechny zúčastněné. Irifit tým nejen přinesl do školních prostor nový pohled na cvičení, ale také podnítil žáky k aktivnějšímu životnímu stylu a zájmu o péči o své tělo. Děkujeme Gymnáziu na Vídeňské ulici v Brně za uspořádání této akce a Irifit týmu za jejich angažovanost a inspiraci. 

Váš Irifit tým <3